УПРАВЛ. НА КАЧЕСТВОТО

Гарантирано качество

 • Точно дефинирани норми за качество
 • Сътрудничество с независими институти
 • Ориентирани към практиката предложения от контакти с клиенти
 • Специални профили на изискванията за нови продукти
 • Сертифицирани по ISO процеси в предприятието

Осигуряване на качеството на продуктите

Какво разбирате под качество? За нас от RECA изразеното съзнание за клиента е базата на всяко качество. Въпроси, изисквания и проблеми са нашето предизвикателство и образуват основата за нашия ангажимент. Сътрудничеството с независими институти, както и ориентирани към практиката предложения от лични контакти с клиенти са основата за активно развитие на продуктите и осигуряване на качеството. Едва когато точно дефинираните норми за качество са изпълнени, даден продукт се допуска до продажба.

Продукти от изпитателния отдел на RECA

Изпитателна лаборатория във Велс и в нашите основни провинции на покупки директно на място:

Машина за изпитване на разтягане

 • Изпитание на разтягане/Изпитание на натиск
 • Изпитание на устойчивост на болтове и гайки

Твърдомер на Викерс

 • Изпитване на твърдост по ISO 6507
 • Определяне на твърдостта на ръбовете и сърцевината
 • Крива на твърдостта

Измервателен прибор за дебелината на слоевете

 • Измерване на дебелината на слоевете по рентгеново-флуоресцентен метод съгласно ISO 3497

Проектор за контрол на профили

 • Измерване на дължини, ъгли и наклони

Изпитателен отдел за коефициент на триене и въртящ момент

 • Определяне на коефициента на триене по ISO 16047
 • Въртящ момент/Изпитване на силата на предварителното натягане
 • Торзионно изпитване, определяне на момента на затягане/въртящия момент до счупване

Осигуряване на процесите в предприятието

Нашата философия за качеството се отнася също и до процесите, които протичат в предприятието ни. Това става ясно между другото от нашата система за управление на качеството, която е внедрена от 1997 г. Тя изпълнява изискванията на новата ориентирана към процесите норма DIN EN ISO 9001:2008. Производствените процеси в RECA са организирани с ориентация към клиента по системата TQM /Total quality management/. По този начин се гарантира изключително ниво на качество.

 

RECA Group

Интересувате се от международните дъщерни фирми на RECA групата?

тук ще намерите платформата на RECA Group!

Контакт

Имате още въпроси или търсите подходящ консултант? Тогава просто се свържете с нас.

към формуляра за контакти

Посетете ни и тук

Освен глобалното интернет представяне на RECA, на нашия Youtube канал ще намерите и много видеа за света на RECA.