Снабдяване

Снабдяване в световен мащаб

Ние сме отворени, честни и предсказуеми спрямо нашите доставчици и се стремим към постоянна връзка с тях. Това е важно за нас, тъй като работим съвместно с първокласни доставчици, за да дадем на нашите клиенти това, което заслужават: амбициозни продуктови решения. Мотото РЕКА | Свързва. Работи. Вдъхновява важи също и за качеството на нашите продукти и услуги. Постоянно развиваме и оптимизираме процесите с иновативни концепции.

Избор на доставчици

Винаги търсим ангажирани и иновативни доставчици във всички релевантни групи продукти, както за регионално, така и за глобално сътрудничество. Топ приоритет е да залагаме на благонадеждни партньори, чиято надеждност ни помага  за оптимизиране на цялата верига за създаване на стойност за клиентите.

Нашите доставчици

  • Иноватични и споделящи философията ни.
  • Винаги допринасящи за оптимизиране на работните процеси.
  • Имат високо ниво на корпоративна социална отговорност в области като околна среда, екологична устойчивост, условия на труд, REACH /регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/, мениджмънт на опасни вещества, CE.
  • Са запознати с новостите в европейските закони и разпоредби.

 

RECA Group

Интересувате се от международните дъщерни фирми на RECA групата?

тук ще намерите платформата на RECA Group!

Контакт

Имате още въпроси или търсите подходящ консултант? Тогава просто се свържете с нас.

към формуляра за контакти

Посетете ни и тук

Освен глобалното интернет представяне на RECA, на нашия Youtube канал ще намерите и много видеа за света на RECA.