RECA KIT Packages

Опаковъчно и монтажно оборудване

ОБОРУДВАНЕ НА RECA – Ние опаковаме!

Защо сами да поръчвате, управлявате, съхранявате, събирате, окомплектовате и опаковате отделни части, принадлежности и компоненти, когато RECA поема това за Вас? Ние окомплектоваме за Вас индивидуални пакети, монтажно оборудване (RECA KIT) или компоненти в съответствие с нуждата – с максимална прецизност и точност.

Съответно според желанието и количеството ние опаковаме този материал от дребни елементи  за Вас в блистери, полиетиленови торбички, кашони или монтажни кутии, респ. чрез слепване с фолио. Упътвания, планове или указания за монтаж, както и лепенки, фирмени табелки и т.н. се прилагат директно към пакетите.

Вашите предимства в един поглед

  • Разнообразие от варианти във възможностите за опаковане
  • Окомплектовка на компоненти
  • Доставка и стопанисване на съответното място на монтаж

RECA ONE-Kit

По-нататъшно развитие на доставките на пакети е разработването на индивидуални описи. Вие ни изпращате описите към Вашите клиентски поръчки. Ние доставяме всичко в готов окомплектоване монтажен пакет RECA ONE-KIT директно на мястото на нужда. Бързо, некомплицирано и в срок.

Вашите предимства в един поглед

  • Готово окомплектовани монтажни пакети, съответстващи на Вашите клиентски поръчки и по опис
  • Доставка на съответното място на монтаж или готови за Вашата експедиция
  • Произвеждаме икономически и оставаме постоянно конкурентоспособни
  • По-кратки периоди на изпълнение
  • Минимални логистични разходи

RECA Group

Интересувате се от международните дъщерни фирми на RECA групата?

тук ще намерите платформата на RECA Group!

Контакт

Имате още въпроси или търсите подходящ консултант? Тогава просто се свържете с нас.

към формуляра за контакти

Посетете ни и тук

Освен глобалното интернет представяне на RECA, на нашия Youtube канал ще намерите и много видеа за света на RECA.