Система за подаванена сигнали

Система за подаване на сигнал SpeakUp

С нашия Етичен Код За Поведение се обявяваме за прозрачни отношения помежду ни, както и с нашите клиенти, доставчици и други бизнес партньори. Проучвания показват, че често сигнали от трети страни допринасят за излизането на яве на икономически-криминални действия. Поради това сме въвели система, чрез която, освен служителите, също и трети лица биха могли да подават сигнали за криминални действия или други тежки нарушения на етичния код. Става въпрос за интернет BKMS система (Business Keeper Monitorimg System).

В случай, че бихте желали да ни изпратите информация през тази система, бихте могли да го направите поимено или анонимно. Тъй като се стремим към открити комуникации, бихме желали да Ви окуражим, да подавате Вашите сигнали поимено. При всички случаи, ние ще запазим Вашите данни строго поверителни и ще се съобразим с изискващите протекция интереси на всички засегнати страни.

Моля, въведете адрес в BKMS-системата, чрез когото можем да се свържем с Вас. Това е важно в случай, че възникнат обратни въпроси или искате да допълните някаква информация на по-късен етап. Комуникацията през системата може да бъде осъществявана и анонимно при желание от Ваша страна.

Системата служи изключително само за това, да се обърне внимание за възможни криминални действия или конкретни, тежки нарушения на етичния код в рамките на групата. Злоупотребата със системата за други цели може да представлява наказуемо нарушение.

Можете да подадете Вашия сигнал тук >>

Благодарим за Вашата подкрепа

 

RECA Group

Интересувате се от международните дъщерни фирми на RECA групата?

тук ще намерите платформата на RECA Group!

Контакт

Имате още въпроси или търсите подходящ консултант? Тогава просто се свържете с нас.

към формуляра за контакти

Посетете ни и тук

Освен глобалното интернет представяне на RECA, на нашия Youtube канал ще намерите и много видеа за света на RECA.