Бизнес-единици

Бизнес-единици / Местонахождения

RECA Group се организира стратегически по полета на предприемаческа дейност, така наречените бизнес-единици, и обслужва клиенти по цял свят с избрани продукти.

Ясната структура дава възможност не само за концентриране на стратегически единици в бизнес-единиците „Занаятчийско производство“, „Автомобилна индустрия“, „Индустрия“ и „Специалисти“, а също и за концентриране на потребностите на клиентите във всички страни.

По-нататъшни инвестиции в класическия директен пласмент, постепенното въвеждане на новите дистрибуторски клонове, както и целенасоченото отразяване на RECA Group в социалните мрежи са ясни пътеводители за бъдещето. Тези дейности активизират консултирането на клиентите и при разширяването на средните и големите клиенти водят до по-нататъшен ръст и успех.

 

Бизнес-единица „Автомобилна индустрия“

 • Леки автомобили
 • Товарни автомобили

Бизнес-единица „Индустрия?

 • Производство
 • Поддържане в изправност

Бизнес-единица „Занаятчийско производство“

 • Строителство
 • Метал
 • Вътрешно-заводски сервизи
 • Дървесина

 

Бизнес-единица „Специалисти“

 • Рекламни средства
 • Защита на труда
 • Обекти / Фурнитури
 • Търговия със строителни материали

RECA Group

Интересувате се от международните дъщерни фирми на RECA групата?

тук ще намерите платформата на RECA Group!

Контакт

Имате още въпроси или търсите подходящ консултант? Тогава просто се свържете с нас.

към формуляра за контакти

Посетете ни и тук

Освен глобалното интернет представяне на RECA, на нашия Youtube канал ще намерите и много видеа за света на RECA.