Решения

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI)

Така опростявате каналите си за обществени поръчки!

Директната връзка превръща безхартиената обработка в реалност!

Чрез използването на различни EDI връзки в сътрудничество с Река България вече сте много близо до напълно безхартиена обработка на поръчки и стокови разписки.

Във всеки случай едно нещо е сигурно: Значително опростявате и ускорявате каналите си за поръчки. Връзката на Вашата ИТ система със системата SAP на Река България е много гъвкава и обменът на данни може да се осъществи в най-различни формати на данни:

• EDIFACT
• SAP-IDOC
• XML-формат
• DATANORM
• Предаване на строго определени текстови файлове (.txt)
• „Excel“ формат
• и др.

Директна IT връзка

Безхартиена обработка? Без проблем с Река България: чрез определен интерфейс с нашия външен клирингов център. Свързването на вашата IT система с ERP системата на Река България е много гъвкаво.

Обменът на данни може да се осъществява в голямо разнообразие от формати на данни, като например:
SAP-IDOCs
EDIFACT
XML
Стандартизирани и персонализирани формати на данни (txt, Excel и др.)

Вашите предимства накратко

Бърз обмен на данни в процеса на възлагане на обществени поръчки
Запитване, оферта, поръчка, потвърждение на поръчката, известие за доставка, … Запитване, оферта, поръчка, потвърждение на поръчка, известие за доставка, електронно известие за доставка, електронна фактура, процедура за кредитно известие
Безхартиена обработка в процеса на закупуване и логистика
Например, при пускането на електронен … Например с пускането на електронно известие за доставка можете автоматично да осчетоводите стоковата разписка по всички позиции на доставката към правилната поръчка за покупка и позиция на поръчката за покупка.
Прехвърляне на списъци с части
Автоматично прехвърляне на списъци с компоненти от Вашето планиране на производството Автоматично прехвърляне на списъци с компоненти от Вашето планиране на производството
Приемане на графици за доставка
Прехвърляте споразуменията си за планиране и графиците за доставка директно в нашата система SAP… Прехвърляте Wашите графици за доставка и JIT графици за доставка директно в нашата система SAP – те се актуализират непрекъснато в нашата IT система и автоматично се вливат в нашата система за планиране.
Процедура за кредитно известие чрез интерфейса EDI
Прехвърляне на електронната фактура или стоковите разписки … Прехвърляне на електронната фактура на стоковата разписка – значително улеснение за Вашия счетоводен отдел при одита на фактурите
Връзка към Вашата система за управление на стоките
Обменът между системите опростява … Обменът между системите опростява обмена на данни и намалява грешките.
Контакт
Контакт
Затоври
трябва да приемете бисквитките, за да използвате този формуляр
Вашето лице за контакт:
Ралица Дичева
Ралица Дичева
Администрация
Марио Иванов
Марио Иванов
Търговски Представител, гр.София
Николай Исаев
Николай Исаев
Търговски Представител, гр.София
Тодор Петков
Тодор Петков
Търговски Представител, гр.Пловдив
Георги Георгиев
Георги Георгиев
Търговски Представител, гр.Пловдив
Радослав Бобадалиев
Радослав Бобадалиев
Търговски Представител, гр.Шумен
Христо Димитров
Христо Димитров
Търговски Представител, гр.Казанлък
Калоян Гюрецов
Калоян Гюрецов
Търговски Представител, гр.Плевен
Александър Чоканов
Александър Чоканов
Търговски Представител, гр.Плевен
Божидар Лалчев
Божидар Лалчев
Търговски Представител, гр.Стара Загора
Владислав Великов
Владислав Великов
Търговски Представител, гр.Бургас
Юлия Генчева
Юлия Генчева
Администрация
Владислав Петков
Владислав Петков
Търговски Представител, гр.София
Красимир Методиев
Красимир Методиев
Търговски Представител, гр.София
Драгомир Манчев
Драгомир Манчев
Търговски Представител, гр.София
Петя Цанкова
Петя Цанкова
Администрация
Никола Паунов
Никола Паунов
Регионален Мениджър, обл.Пловдив
Красимир Дончев
Красимир Дончев
Генерален Директор, Река България
Река България
Река България
Моля, потвърдете, че не сте робот!
Благодарим Ви за съобщението!
Вашето лице за контакт ще се свърже с Вас скоро.

Целият ни асортимент
сърфиране онлайн

Инструменти
Инструменти
към Каталога
Скрепителна техника
Скрепителна техника
към Каталога
Строителство
Строителство
Download
цялата медийна библиотека
цялата медийна библиотека
изтегли Брошурите